همایش بازاریابی به شیوه بزرگان فروش

همایش بازاریابی به شیوه بزرگان فروش با حضور بیش از 250 نفر از اغضای این خانواده در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1392 در مرکز همایش های مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد.

یزودی رپورتاژ کامل این همایش اطلاع رسانی میگردد.

 


 

بزرگان فروش اعتقاد دارند تا زمانی که فروشی صورت نگیرد ، در حقیقت هیچ چیزی اتفاق نیافتاده است. فروشندگان از جمله مهم ترین مردم جامعه هستند. بدون پدیده فروش ، تمام جامعه ی بشری در سکون و سکوت فرو خواهد رفت. فروشندگان مهم ترین افراد در هر فعالیت تجاری و اقتصادی ب شمار می آیند. بدون فروش ، حتی بزرگترین و پیچیده ترین شرکت ها نیز تعطیل می شوند. رابطه ی مستقیمی بین موفقیت جامعه و صنف فروشندگان و موفقیت تمام جامعه وجود دارد.

دراین قرن، فروشندگان حرکت ساز وشکل دهنده هستند بطوریکه  پیشبینی ها براین اساس است که : “کار و حرفه ی در دنیا تجارت است“. امروزه موفق ترین سازمان ها در جهان آن هایی هستند که فروشندگان عالی و کم نظیری با آن ها همکاری می کنند.