چگونه دیگران را مجبور به خرید کنید؟!

نوشته شده توسط بزرگان فروش
بازاریابی شما باید عقاید مصرف کننده را عوض کند، اگر از عهده این کار برنمی آیید، این کار را به دیگری محول کنید، در غیر این صورت از شروع کارتان پشیمان می شوید. اگر تناقض در ارتباط با عقاید رفتاری – اجتماعی مصرف کنندگان باشد، این مقاله کمک زیادی در رفع مشکل شما می کند.

مشترياني بيابيد كه فروشنده شما باشند

نوشته شده توسط بزرگان فروش در جمعه، بیست و دوم دی 1391 ساعت 14:12:41