مشتری را بترسانیم یا ترغیب کنیم؟

نوشته شده توسط بزرگان فروش

این مطلب ناراحت کننده ای است، اما در حوزه کسب و کار و تجارت، ترساندن بیشتر از ترغیب باعث جلب مشتری می شود


10 اشتباه بزرگ خرید و فروش

نوشته شده توسط بزرگان فروش
آیا ما همیشه در خرید و فروش کالا یا دریافت و ارائه خدمات درست عمل می کنیم؟ تحقیقات روان شناختی نشان داده اند که اینگونه نیست.

با این تکنیک ها فروشنده ماهری شوید

نوشته شده توسط بزرگان فروش

مهم نیست در چه صنعتی مشغول به کار هستید. همیشه همه افراد موفق می دانند چگونه رفتار کنند. در پاسخ پرسشی که از بیش از 20 صاحب تجارت و مدیر موفق پرسیده شد که راز موفقیت شما چیست، همه آنها گفتند: مهارت فروش.


فروشنده موفق حرفه ای یعنی این!

نوشته شده توسط بزرگان فروش

شغل فروشندگی به قدری اهمیت دارد که آن را به تمام کننده تیم (فوروارد) تشبیه کرده اند. در مقاله «یک روز فروشنده موفق» از لحظه ای که فروشنده چشم باز می کند تا پایان فعالیت روزانه و آخرین لحظات بیداری مورد بررسی قرار گرفته و سعـــی شده است تکنیک های فروشندگی حرفه ای و ویژگی های فروشندگان موفق در قالب اعمال و کردار روزانه او مورد توجه قرار گیرند.

 


تکنیک های یک مکالمه تلفنی موفق

نوشته شده توسط بزرگان فروش

چه كسي واقعا فروش موفقي دارد؟

نوشته شده توسط بزرگان فروش

افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار

نوشته شده توسط بزرگان فروش

مشتریان رفتار خرید خود را با تغییر شرایط اقتصادی( رونق به رکود و بالعکس) تغییر می‌دهند. نیروهای فروش اگر به دنبال موفقیت در هر دو محیط هستند باید رویکردهای فروش خود را تغییر دهند