برگزاری نشست تخصصی بزرگان فروش

نوشته شده توسط بزرگان فروش در جمعه، چهاردهم تیر 1392 ساعت 19:49:06

این نشست با حضور اعضای این خانواده در روز جمعه 14 تیر 1392 در مرکز همایش های خدمات اول برگزار شد.

نظرات اعضاء

غلامرضا رهبری ، شانزدهم تیر 1392 ساعت 16:32:48
خدمات اول کجاست

تعداد کل نظرات: 1 نظر