افتتاح بخش فرصت های شغلی بزرگان فروش

نوشته شده توسط بزرگان فروش

 

ما عمیقا اعتقاد داریم فروشندگان افراد ارزشمند یک جامعه هستند به همین علت افراد علاقه مند به شغل های بازاریابی و فروش که علم لازم را جهت کمک به سازمان خود را دارند نباید جزء نفرات بیکار جامعه باشند و همینطور برای سازمان ها این خلاء را احساس کردیم که دغدغه اصلی آنها پیدا کردن فردی لایق برای سمت های شغلی در زمینه بازاریابی و فروش میباشد. لذا این بخش را تاسیس نمودیم تا به هر دو قشر جامه یعنی کارجویان و کارفرمایان کمک شایان توجه از طریق این بخش گردد .

لذا بزرگان فروش با افتخار اعلام میکند که فاز اول قسمت فرصت های شغلی بزرگان فروش راه اندازی شده امیدواریم این بخش بتواند مورد توجه شما اعضای محترم قرار گیرد، همانند همیشه پذیرای پیشنهادات و انتقادات سازنده از طرف شما هستیم.